Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Vilka är vi på Svea Foundation?

Vi grundades för att sluta vara åskådare och börja göra en verklig förändring för utsatta kvinnor och barn. Tack vare donationer kan vi ge kvinnor och barn en chans till trygghet och utbildning. Ett liv där rädsla byts ut mot lycka. Hopplöshet byts ut mot hoppfullhet. En givande vardag.
Painting children

En av världens kvinnorättsorganisationer

Tänk dig en värld där du har en röst men ingen hör dig. Där du varken har rätt till utbildning eller din egna kropp. Där du tvingas att leva i ständig rädsla.

Så är livet för många kvinnor idag.

På Svea Foundation kämpar vi för varje kvinnas rätt till ett liv utan rädsla och förtryck, fyllt av möjligheter och frihet. Med din medverkan kan det bli möjligt!

Ger barn en framtidschansIdag hotas ett av tre barn av klimatkris och fattigdom och 774 miljoner barn lever i fattigdom.

De som är vår världs framtid, har plötsligt ingen.

Vi jobbar för att kunna motverka detta och hjälpa så många barn som möjligt. Varje donation gör stor skillnad!

Linked arms

Stöd vårt arbete

Skänk en gåva idag! Din donation förbättrar livet för kvinnor och barn.

Bidra till en bra sak

Med ditt stöd kan vi nå ut till fler. Donera, dela eller bli en del av vår organisation!

Radda Barnen
Radda Barnen
Radda Barnen

Projekt i Tanzania

Vi hjälper föräldralösa barn och änkor.

Stöd för kvinnor

Vi ger kvinnor en andra chans.

Kvinnor i Afghanistan

Vi gav kvinnor en möjlighet till jobb.

Vi hjälper Ukraina

Vi ger skydd och proviant till folket i Ukraina.