Vi skapar än bara hopp -
vi skapar påtagliga förändringar.

Vi skapar en morgondag de ser fram emot. Jobb, mat, trygghet, vatten och utbildning.
Clapping women and children
Sad woman

Mäns våld mot kvinnor måste stoppas.

Det uppskattas att uppemot 60 % av världens alla kvinnor har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld under sin livstid. En förändring måste ske. Vi kämpar för varje kvinnas rättighet och att de ska få rätten till sin egna kropp och framtid.

Barnrättskris: Efter pandemin har barn i fattigdom ökat med 15% = 86 miljoner.

Effekterna från Covid-19 har påverkat oss alla.

Men framförallt världens redan utsatta områden. Många familjer hamnade i ekonomisk utsatthet och fick plötsligt inte råd med mat och rent vatten. Detta orsakar att fler barn blir undernärda och sjuka.

Den ekonomiska utsattheten kan även leda till att barnen utsätts för våld eller gifts bort för pengar. Föräldrarnas utsatthet i ekonomin riskerar barnens liv och framtid. Vi måste agera nu!


Radda Barnen
Radda Barnen
Radda Barnen

Projekt i Tanzania

Vi hjälper föräldralösa barn och änkor.

Stöd för kvinnor

Vi ger kvinnor en andra chans.

Kvinnor i Afghanistan

Vi gav kvinnor en möjlighet till jobb.

Vi hjälper Ukraina

Vi ger skydd och proviant till folket i Ukraina.