Vi ger inte hopp.
Vi arbetar för att skapa påtagliga förändringar.

Vi ger kvinnor och barn en morgondag att se fram emot. Fler kvinnor med tillgång till utbildning, trygghet och jobb. Färre barn som går hungriga utan en framtid.
Clapping women and children
Sad woman

Mäns våld mot kvinnor måste stoppas.

WHO uppskattar att 30% av världens kvinnor har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld under sin livstid. Vi kämpar för varje kvinnas rättighet. Vi kämpar för att ge kvinnan kontroll över sin egna kropp och sin framtid.

Stöd vårt arbete för kvinnor!

Barnfattigdom: Ytterligare 150 miljoner barn
lever i fattigdomefter Covid-19

Effekterna från Covid-19 har påverkat oss alla.

Men få är medvetna om hur pandemin har påverkat redan utsatta områden. En rapport från UNICEF och Save the Children visar att ytterligare 150 miljoner barn har berövats tillgång till grundläggande mänskliga nödvändigheter på grund av pandemin.

Det är 150 miljoner barn som inte längre har tillgång till ett hem, rent vatten, näringsrik mat eller utbildning.


Radda Barnen
Radda Barnen
Radda Barnen

Afrikaprojekt

Vi hjälper barnlösa familjer och änkor.

Stöd för änkor

Vi ger änkor en andra chans.

Kvinnor i Afghanistan

Vi gav kvinnor en möjlighet till jobb.

Vi hjälper Ukraina

Vi ger skydd och mat till folket i Ukraina.