Den förödande konflikten i Ukraina

Världen har mötts av tragiska bilder ifrån Ryssland - Ukraina kriget. Män som tvingas att ta farväl av sina familjer, kvinnor och barn som flyr sina hem och bomber som regnar ner över städerna. En ofattbar katastrof som förintar ett fredligt folk. Vi klarar inte av att bara se på - det är vår skyldighet att gå in och hjälpa!


Ukraina behöver vårt stöd


Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Latest Causes

Andra projekt som behöver din hjälp

Lämna en donation för att stödja våra projekt!
Radda Barnen
Radda Barnen
Radda Barnen