Tänk om du förlorade din livspartner?

Att människan du älskar mig helt plötsligt är borta. Att framtiden du föreställt tas ifrån dig. Det är verkligheten för de kvinnor som du har möjlighet att hjälpa. Människor som just nu behöver ditt stöd för att återuppbygga sina liv.


Ge stöd under änkornas resa

Din donation hjälper oss att skapa en trygg miljö för änkor under tiden de återuppbygger sitt liv.


Ge änkor någon att prata med

Vi vill se till att fler änkor får professionell hjälp att bearbeta sin sorg.


Ge ekonomiskt stöd

Vi vill inte att änkor ska fokusera på sorgbearbetning, inte ekonomiska bekymmer.

Ge barn en fadersgestalt

Vi vill ge barn som har förlorat sin pappa en manlig förebild som kan hjälpa till att stötta och vägleda barnet genom livet.

Skapa stödgrupper för änkor

Vi vill skapa ett utrymme där änkor kan träffas och prata om sin upplevelse


Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Latest Causes

Andra projekt som behöver din hjälp

Lämna en donation för att stödja våra projekt!
Radda Barnen
Radda Barnen
Radda Barnen