Vad händer i Afghanistan?

Ifall att du har följt Afghanistans nyheter de senaste åren har människorna i det redan krigsdrabbade landet fått utstå obeskrivliga brott mot människans grundläggande rättigheter. I flera årtionden har läget i landet varit fruktansvärda och under 2021 när talibanerna tog över makten har läget förvärrats.

Miljoner av människor har flytt, otaliga har dött och varje dag kämpar afghanerna mot hot, torka och fattigdom.

Krisen under de senaste årtiondena har drabbat hela befolkningen, men under Afghanistan krigen har kvinnor varit särskilt utsatta. Efter att talibanerna i Afghanistan har tagit över makten har allt fler kvinnor levt utan säkerhet eller jobbmöjligheter.

Vi såg det som vår skyldighet att gå in och hjälpa där vi kunde för att ge lika rättigheter, också för kvinnor.

För att hjälpa dessa kvinnor knöt vi ett samarbete med en etablerad välgörenhetsorganisation från USA, Laaluanar Foundation. En organisation som arbetar för att skapa fler möjligheter för kvinnor och barn i Afghanistan.


Målet med projektet: Afghan Garment Production Project

Vårt mål var att samla in 20 000 USD för att bistå med hjälp till utsatta kvinnor och skapa fler möjligheter för att ge kvinnor jobb.

I Afghanistan livnär sig många kvinnor på att sy kläder. Men efter att talibanerna har tagit kontroll över landet har allt fler kvinnor blivit nekade arbete och en möjlighet att kunna försörja sina familjer och barn.

Därför var målet att skicka ner symaskiner och annan viktig utrustning till utsatta kvinnor för att ge dem en möjlighet till arbete. Så att de kan ge sina barn tillgång till en varm måltid varje dag.

Eftersom att många delar av Afghanistan står utan elektricitet på grund av krigen ville vi även donera solcells generatorer och batterier för att driva symaskinerna.


Hur Svea Foundation bidrog

Vår roll var att bidra med all utrustning som skulle doneras, vi arbetade även för att sprida kännedom om projektet och att hitta välgörare som ville stödja projektet.


Laaluanar Foundations roll

Laaluanar Foundation bidrog genom att möjliggöra att all donerad utrustning kom till nytta för rätt personer och att alla användare fick en utbildning i hur utrustningen ska användas. Utan Laaluanar Foundations kontaktnät och kompetens hade inte det här projektet varit möjligt.


17 000 USD till kvinnors rättigheter

Svea Foundation och Laaluanar Foundation bidrog med över 17 000 USD i donationer som gick direkt till Afghanistans befolkning i form av symaskiner, utrustning och generatorer drivna med solceller.

Det är ett litet steg för att ge fler kvinnor en möjlighet att försörja sina familjer. Men lika viktigt en möjlighet för hopp och en tro på framtiden hos de människor vi lyckas att hjälpa.

Arbetet för att ge utsatta barn och kvinnor rättigheter fortgår och tillsammans kan vi göra skillnad på riktigt.


Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Latest Causes

Andra projekt som behöver din hjälp

Lämna en donation för att stödja våra projekt!
Radda Barnen
Radda Barnen
Radda Barnen